Archive for decembrie, 2015

Pe celălalt sens al Variantei de ocolire Caracal (cu și despre transparența din Ministerul Culturii)

Cu acordul Mihaelei Simion, postez aici Memoriul adresat Ministrului Culturii și Comisiei Naționale de Arheologie în data de 1 septembrie 2015 (și înregistrat în 2 septembrie 2015). După 3 luni și cel puțin 3 ședințe ale Comisiei Naționale de Arheologie, acest memoriu nu a fost discutat, iar Mihaela Simion nu a primit vreun răspuns oficial. O singură cerință a fost într-adevăr îndeplinită, astfel că la analiza celor două rapoarte de pe Varianta de ocolire a mun. Caracal colectivul de cercetare a fost primit să participe și să susțină rapoartele.

 

CĂTRE MINISTERUL CULTURII

În atenţia COMISIEI NAȚIONALE DE ARHEOLOGIE,

Spre știința MINISTRULUI CULTURII, Domnul IOAN VULPESCU

 

Subsemnata Simion Mihaela, din localitatea București, posesor al C.I. seriaxxx, nr. xxxxxxx, CNP. xxxxxxxxxxxxx, în calitatea mea de arhelog expert și responsabil științific al Sitului nr. 1 și Sitului nr. 2 de pe Varianta de Ocolire a municipiului Caracal și în numele întregului colectiv de cercetare de pe cele două situri, formulez şi vă adresez prezentul MEMORIU pentru a vă informa cu privire la o situație fără precedent în arheologia din România.

Adresăm acest memoriu Comisiei Naționale de Arheologie, susținând prin extrase doveditoare toate afirmațiile noastre, tocmai datorită faptului că întreaga problemă are profunde implicații juridice și deontologice și considerând că informarea membrilor comisiei și a Ministrului Culturii asupra tuturor aspectelor derulării acestui caz va avea ca efect luarea unor măsuri care să evite, pe viitor, o situație similară.

Citește restul acestei intrări »

Comments (5)