Archive for mai, 2016

Petiție adresată Ministrului Culturii

Petiția a primit la Ministerul Culturii numărul de înregistrare 2885/06.05.2016

Către,

Ministrul Culturii, d-na Corina Șuteu

 

Spre știință: Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

 

 

În data de 27.04.2016 a fost semnat de către dl. Vlad Alexandrescu OMC nr. 2293/27.04.2016 privind componența nominală a Comisiei Naționale – “Limes”, iar în data de 28.04.2016, OMC nr. 2326/28.04.2016, privind nominalizarea membrilor Comisiei Naționale de Arheologie. Ambele ordine de ministru nu au fost postate pentru consultare publică pe site-ul Ministerului Culturii anterior semnării lor, fiind publicate pe site în data de  03.05.2016.

În ceea ce privește numirea membrilor Comisiei Naționale de Arheologie, precizăm următoarele:

 • Ministerul Culturii a trimis către institutele de cercetare, universități și muzee, în data de 23.03.2016, adresa nr. 2347 prin care se cer propuneri pentru componența viitoarei Comisii de Arheologie, iar între criteriile de care instituțiile trebuie să țină seama pentru a face propuneri, se numără și calitatea morală a celor propuși, se cer CV-urile celor nominalizați, dându-se impresia că va avea loc o selecție pe criterii obiective (Anexa 1)
 • În OMCC 2127/2005, art. 3, alin. (3), se menționează existența unei  metodologii  – aprobată prin ordin de ministru – pentru propunerile și numirea acestei comisii, metodologie care nu este publicată. Aceeași metodologie este menționată și în OUG 12/2011, art. IV.. Ambele norme preiau de fapt art. 13 din OUG 43/2000, cu modificările și completările ulterioare, fără a detalia sau a face precizări privind procedura de selecție și numire.
 • În data de 03.05.2016 a fost publicat pe site-ul Ministerului Culturii ordinul de numire a comisiei, între noii membri fiind și dl. Florian Matei-Popescu, consilier personal al Ministrului Culturii la data semnării ordinului (28.04.2016). Deși nu putem cunoaște modul exact în care au fost făcute aceste numiri de către secretarul comisiei, declarațiile d-lui Florian Matei-Popescu, de pe pagina personală de Facebook, confirmă faptul că a participat la alcătuirea acestei comisii (Anexa 2).
 • Din această comisie, formată din 21 de persoane, face parte doar o singură femeie, încălcându-se astfel recomandări ale Uniunii Europene (directivele 2010/41/UE, directiva 2006/54/CE, transpuse în legislația națională prin Legea 202/2002, privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, republicată)
 • Imediat după publicarea pe site-ul Ministerului, mai mulți arheologi, din instituții care au trimis propuneri pentru Comisia Națională de Arheologie, au atras atenția pe rețelele sociale că propunerile lor nu se regăsesc în componența aprobată a comisiei, fiind numite alte persoane din aceste instituții (Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” București, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Institutul de Arheologie și Istoria Artei – Cluj-Napoca), fapt ce duce la legitime suspiciuni față de modul în care s-au făcut aceste numiri.

În ceea ce privește Comisia Națională – “Limes”, putem face următoarele constatări:

 • În anexa la OMC 2254/13.04.2016, privind regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei “Limes”, nu este precizată metodologia de selecție și de numire a membrilor acestei comisii, nu au fost publicate explicații suplimentare pe site-ul Ministerului Culturii, deci nu putem cunoaște care este procedura prin care a fost alcătuită Comisia Națională “Limes”
 • OMC 2254/13.04.2016 nu a fost postat pe site-ul Ministerului Culturii anterior semnării, pentru consultare publică.
 • Din nou, în ordinul din data de 27.04.2016, apare ca membru al acestei comisii dl. Florian Matei-Popescu, consilier personal al Ministrului Culturii și angajat al Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan” (la ambele locuri de muncă cu normă întreagă).
 • Mai putem remarca și în acest caz că între cei 11 membri ai comisiei nu se regăsește nicio femeie.

 

Adăugând la cele de mai sus faptul că dl. Vlad Alexandrescu își anunțase demisia pe rețeaua socială Facebook în data de 27.04.2016 (Anexa 3), semnând apoi cele două ordine de ministru, ținând seama de modul netransparent în care a fost făcută selecția membrilor acestor comisii, considerând drept conflict de interese (așa cum este definit de art. 301 Cod Penal) prezența d-lui Florian Matei-Popescu în ambele comisii, fiind numit în timpul în care era consilier personal al ministrului culturii (același Florian Matei-Popescu apare și în lista publicată pentru consultare publică a Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 4 și în Secțiunea de Evidență a monumentelor istorice a CNMI – http://cultura.ro/articol/986) și susținându-vă într-un proces de reformare reală a domeniului prin deschidere către specialiști și promovare a competenței, vă solicităm:

 

 • Retragerea/anularea ordinelor de ministru nr. 2293/27.04.2016 și nr 2326/28.04.2016
 • Publicarea metodologiei aprobate prin ordin de ministru, după care se face selecția membrilor Comisiei Naționale de Arheologie
 • Instituirea unei proceduri de selecție și numire pentru Comisia Națională “Limes” și publicarea acesteia, înainte de a stabili componența comisiei
 • Publicarea componenței comisiei/grupului de lucru care face selecția membrilor acestor comisii, pentru a elimina orice suspiciuni asupra unor conflicte de interese.
 • Publicarea listelor de propuneri pentru Comisia Națională de Arheologie, trimise de institutele de arheologie, muzee, universități, organizații profesionale
 • Publicarea CV-urilor candidaților pentru Comisia Națională de Arheologie (ținând seama și de faptul că au fost cerute de către Ministerul Culturii prin adresa nr. 2347/23.03.2016 deși ulterior nu au fost luate în considerare).

 

 

05.05.2016

 

Alexandru ACHIM – referent cultural, Casa de Cultură “Horea Popescu” Zlatna

Dr. Adriana ANTAL – arheolog, muzeograf, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei

Dr. Mariana BALACI – arheolog expert, Universitatea de Vest Timișoara

Dr. Gică BĂEȘTEAN – arheolog expert, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva – secția Sarmizegetusa

Dr. Adela BÂLTÂC – arheolog expert, cercetător, Muzeul Național de Istorie a României

Viorel BLĂNARU – șef compartiment monumente, Direcția Județeană de Cultură Suceava

Dr. Ionuț BOCAN – arheolog, Muzeul Național de Istorie a României

Dr. Adina BORONEANȚ – arheolog expert, CS II, Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” al Academiei Române

Dr. Emilian BOTA – arheolog expert, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei

Cornel BUCURENCIU – arheolog

Dr. Ionel CÂNDEA – arheolog expert, CS I, Muzeul Brailei „Carol I”

Prof. univ. dr. Marin CÂRCIUMARU – arheolog expert, Muzeul Evoluției Omului și Tehnologiei în Paleolitic, profesor emerit la Universitatea “Valahia” Târgoviște – școala doctorală

Dr. Carmen CIONGRADI – arheolog expert, manager interimar al Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei

Petrică Ionuț COLȚEANU – arheolog, Vanderlay Arheo, doctorand al Universității “Alexandru Ioan Cuza” Iași

Dr. Daniel COSTACHE – arheolog, director adjunct al Muzeului Județean Buzău

Dr. Viorica CRIȘAN – arheolog expert, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei

Dr. Costin CROITORU – arheolog expert, Muzeul Brăilei “Carol I”

Dr. Oana DAMIAN – arheolog expert, Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” București al Academiei Române

Dr. Paul DAMIAN – arheolog expert, director adjunct al Muzeului Național de Istorie a Românei

Prof. Dr. Alexandru Constantin DIACONESCU – arheolog expert, Universitatea “Babeș-Bolyai” – Cluj-Napoca, Departamentul de Istorie Antică și Arheologie

Drd. Cristian DIMA – arheolog, muzeograf, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei

Dr. Roxana DOBRESCU – arheolog expert, Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” al Academiei Române

Lect. Univ. dr. Aurel DRAGOTĂ – arheolog expert, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

Dr. Silviu ENE – arheolog, ArheoTehnic

Dr. Iosif Vasile FERENCZ – arheolog expert, cercetător științific III, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva

Anca GANCIU – arheolog, cercetător științific, Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” al Academiei Române

Anca GEORGESCU – arheolog freelancer

Viorel Ștefan GEORGESCU – arheolog, Vanderlay Arheo, doctorand al Universității de Vest – Timișoara

Dr. Adrian GLIGOR – arheolog, Patrimonium Planning

Prof. Univ. dr. Marius GREC – arheolog expert, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” – Arad

Andrei HEROIU – arheolog, Vanderlay Arheo

Dr. Mihaela IACOB – arheolog expert, CS II, secretar științific, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea

Constantin Ioan INEL – arheolog, director adjunct al Muzeului Național al Unirii – Alba Iulia

Dr. Mihai IONESCU – arheolog expert

Dr. Daniela-Veronica MARCU-ISTRATE – arheolog expert, SC Damasus SRL Brașov

Dr. Valerii KAVRUK – arheolog expert, director general al Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni

Prof. Univ. Dr. Sabin-Adrian LUCA – arheolog expert, director general al Muzeului Național “Brukenthal”, profesor titular la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

Dr. Ion MAREȘ – arheolog expert, director adjunct al Muzeului Bucovinei – Suceava

Dr. Liviu MARTA – arheolog expert, Muzeul Județean Satu Mare

Dr. Andrei MĂGUREANU – arheolog expert, Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” al Academiei Române

Carmen-Cornelia MIU (BEM) – arheolog, CNADNR S.A.

Andrei-Cosmin MOCANU-IRIMIȚĂ – arheolog

Dr. Eugen NICOLAE – arheolog expert, CS I, director interimar al Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan” al Academiei Române

Dr. Elena-Cristina NIȚU – arheolog expert, cercetător științific II, Complexul Național Muzeal “Curtea Domnească” Târgoviște

Dr. Virgil Ștefan NIȚULESCU

Vasile-Octavian OPRIȘ – arheolog specialist, muzeograf, Muzeul Municipiului București

Dr. Stănică PANDREA – arheolog expert, CS II, Muzeul Brăilei ”Carol I”, șeful secției Arheologie

Dr. Dorel PARASCHIV – arheolog expert, CS II, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea

Dr. Eugen-Marius PARASCHIV-GRIGORE – arheolog, muzeograf I, Muzeul Național de Istorie a României

Dr. Ioana PARASCHIV-GRIGORE – arheolog

Dr. Ion PÂSLARU – arheolog expert

Dr. Emanuel PETAC – expert numismat, CS II, Biblioteca Academiei Române, Cabinetul Numismatic

Dr. Gheorghe PETROV – arheolog expert, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei

Aurora PEȚAN – arheolog, doctorand al Universității “Babeș-Bolyai” – Cluj-Napoca

Cristinel PLANTOS – arheolog, Arheosib Consulting Sibiu

Gabriel RUSTOIU – arheolog, director general al Muzeului Național al Unirii Alba-Iulia

Dr. Elvira SAFTA – arheolog expert, pensionar (Muzeul Național de Istorie a României)

Dr. Mihaela SIMION – arheolog expert, Muzeul Național de Istorie a României

Dr. Cristian SCHUSTER – arheolog expert, CS I, directorul Centrului de Tracologie din cadrul Institutului de Arheologie „Vasile Parvan” al Academiei Române

Prof. dr. Valeriu SÎRBU – arheolog expert, CS I, director adjunct la Muzeul Brailei ”Carol ”

Dr. SZÉKELY Zsolt – arheolog expert, conferențiar universitar, Universitatea “Babeș-Bolyai” – Extensia Sfântu Gheorghe

Dr. Eugen S. TEODOR – arheolog expert, CS II, Muzeul Național de Istorie a României

Prof.univ.dr.habil. Ioan Marian ȚIPLIC – arheolog expert, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Dr. Mihai Gabriel VASILE – arheolog specialist, Muzeul Național de Istorie a României

Florela VASILESCU – arheolog, Vanderlay Arheo

Dr. Cristian VIRAG – arheolog, Muzeul Județean Satu Mare

Dr. Decebal VLEJA – arheolog, Muzeul Național de Istorie a României

Dr. Mihail ZAHARIADE – arheolog expert, CS I, Institutul de Arheologie „Vasile Parvan” al Academiei Române

 

 

 

Anexa 2 - bun

Anexa1 Anexa3

Comments (6)